Заболявания на ходилото

29.06.2018

HALLUX VALGUS

Деформацията, при която е налице медиално (в посока навътре) отклонение (девиация) на първата метатарзална (предноходилна) кост и латерална (в посока навън) девиация на палеца (големият пръст) […]