Ортопедични обувки от Dr. Orthopedic

Добре дошли на специализирания сайт за ортопедични обувки и стелки Dr. Orthopedic. Тук ще намерите полезна информация за здравословните проблеми на краката и ходилото, както и най-добрите предложения за тяхното решение. Ортопедичните обувки с марката Dr. Orthopedic са разработени от водещи специалисти и подиатри, и дават качествени решения на пациенти с диабетно стъпало, халукс валгус, плоскостъпие, метатарзалгия, деформации на стъпалото и други.

За нас

Групата ни от фирми е дългогодишен доставчик на ортопедични, анатомични и комфортни обувки на българския пазар с марките:
• ADOUR, BRUMAN, PULMAN – Франция;
• Dr. COMFORT – Турция,
• POLARIS – Турция и други.
Отчитайки търсенията на клиентите и нуждите на пазара, използвайки натрупания опит в сектора на медицинските изделия, взехме решение за изграждане на българско производство на ортопедични обувки по съвременни технологии, съгласно изискванията на Директива 93/42 ЕЕС. Със запазената марка Dr. Orthopedic се произвеждат ортопедични обувки по индивидуална поръчка, разработени от ортопеди и подиатри за различни патологии на краката и ходилото.

Ред за безплатно получаване

Ред за отпускане на социална помощ за закупуване на ортопедични обувки, чрез РЗОК/НЗОК.

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ
Необходимите документи за отпускане на целева помощ от РЗОК/НЗОК за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение №РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г. :

1. Направление от общопрактикуващия лекар до специализирана, ортопедична ЛКК. Специализирани, ортопедични ЛКК, издаващи медицински протоколи за ортопедични обувки.
2. Медицински протокол от ЛКК за ортопедични обувки. Ако сте с диабетно стъпало трябва да приложите изследвания направени от Вашия ендокринолог, доказващи диабетна полиневропатия или микроангиопатия.
3. Когато посетите ЛКК ще ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК в институцията.
4. Ще получите известие от НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ортопедични обувки и/или ортопедични стелки на посочена от вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на НЗОК.
5. След получаване на потвърждението от РЗОК/НЗОК заповядайте за избор и вземане на индивидуална мярка за изработване на ортопедични обувки.
6. Получаване на ортопедичните обувки.