Ортопедични обувки от Dr. Orthopedic

Добре дошли на специализирания сайт за ортопедични обувки и стелки Dr. Orthopedic. Тук ще намерите полезна информация за здравословните проблеми на краката и ходилото, както и най-добрите предложения за тяхното решение. Ортопедичните обувки с марката Dr. Orthopedic са разработени от водещи специалисти и подиатри, и дават качествени решения на пациенти с диабетно стъпало, халукс валгус, плоскостъпие, метатарзалгия, деформации на стъпалото и други.

За нас

Групата ни от фирми е дългогодишен доставчик на ортопедични, анатомични и комфортни обувки на българския пазар с марките:
• ADOUR, BRUMAN, PULMAN – Франция;
• Dr. COMFORT – Турция,
• POLARIS – Турция и други.
Отчитайки търсенията на клиентите и нуждите на пазара, използвайки натрупания опит в сектора на медицинските изделия, взехме решение за изграждане на българско производство на ортопедични обувки по съвременни технологии, съгласно изискванията на Директива 93/42 ЕЕС. Със запазената марка Dr. Orthopedic се произвеждат ортопедични обувки по индивидуална поръчка, разработени от ортопеди и подиатри за различни патологии на краката и ходилото.

Ред за безплатно получаване

Ред за отпускане на социална помощ за закупуване на ортопедични обувки чрез Агенция за социално подпомагане/Дирекции“Социално подпомагане“/

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ
съгласно Приложение №7 към чл.40, ал.1 на ППЗИХУ

1. Направление от общопрактикуващия лекар до специализирана, ортопедична ЛКК.
2. Медицински протокол от ЛКК за ортопедични обувки.
– Ако сте с диабетно стъпало трябва да приложите изследвания направени от Вашия ендокринолог, доказващи диабетна полиневропатия или микроангиопатия.
3. Предоставяне на мед.протокол в Дирекция”Социално подпомагане” по местоживеене с Молба-декларация и получаване на Заповед разрешаваща отпускането на социална помощ за закупуване на ортопедични обувки.
4. Посетете наш филиал или представителство за вземане на индивидуална мярка и получаване на проформа-фактура, и спецификация за изработка, за да ги представите в Социалната служба.
5. Предоставяне на Заповедта в наш офис, издаване на фактура, пускане на поръчка и изработка.
6. Получаване на ортопедичните обувки.