Ред за безплатно получаване

Ред за отпускане на социална помощ за закупуване на ортопедични обувки чрез Агенция за социално подпомагане/Дирекции“Социално подпомагане“/

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ
съгласно Приложение №7 към чл.40, ал.1 на ППЗИХУ

1. Направление от общопрактикуващия лекар до специализирана, ортопедична ЛКК.
Специализирани, ортопедични ЛКК, издаващи медицински протоколи за ортопедични обувки.
2. Медицински протокол от ЛКК за ортопедични обувки.
– Ако сте с диабетно стъпало трябва да приложите изследвания направени
от Вашия ендокринолог, доказващи диабетна полиневропатия или микроангиопатия.
3. Предоставяне на мед.протокол в Дирекция”Социално подпомагане” по местоживеене с Молба-декларация и получаване на Заповед разрешаваща отпускането на социална помощ за закупуване на ортопедични обувки.
4. Посетете наш филиал или представителство за вземане на индивидуална мярка и
получаване на проформа-фактура, и спецификация за изработка, за да ги представите
в Социалната служба.
5. Предоставяне на Заповедта в наш офис, издаване на фактура, пускане на поръчка и изработка.
6. Получаване на ортопедичните обувки.

За какво отпуска средства ДСП?
Съгласно Приложение №7 на Правилника за Прилагане на Закона за Интеграция на Хората с Увреждания, имате възможност да получите социални помощи, които напълно или частично да покрият стойността на:
– един чифт обувки за срок от 12 месеца за възрастни;
– един чифт обувки за срок от 6 месеца за деца и подрастващи до 18 години;
– един ремонт на вече получени обувки/чифт след 6 месеца;
ИЛИ
– един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 6 месеца за възрастни;
– един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 3 месеца за деца и подрастващи до 18 години.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 190 ЛВ. ПРИ ПЛОСКОСТЪПИЕ И ДЕФОРМАЦИИ/ХАЛУКС ВАЛГУС, ПРЪСТ-ЧУКЧЕ И ДР./, 223 ЛВ. ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, 238 ЛВ. ПРИ СКЪСЯВАНИЯ НАД 5СМ.

ОТПУСКАТ СЕ ВСЯКА ГОДИНА – ПО ЕДИН ЧИФТ ОБУВКИ НА ГОДИНА ЗА ЛИЦАТА НАД 18 ГОДИНИ ИЛИ ПО ДВА ЧИФТА ОБУВКИ НА ГОДИНА /ПРЕЗ 6 МЕСЕЦА/ ЗА ДЕЦАТА ПОД 18 ГОДИНИ.