Ред за безплатно получаване

Ред за отпускане на социална помощ за закупуване на ортопедични обувки, чрез РЗОК/НЗОК.

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от РЗОК/НЗОК за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение №РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г. :

1. Направление от общопрактикуващия лекар до специализирана, ортопедична ЛКК.
Специализирани, ортопедични ЛКК, издаващи медицински протоколи за ортопедични обувки.
2. Медицински протокол от ЛКК за ортопедични обувки.
– Ако сте с диабетно стъпало трябва да приложите изследвания направени
от Вашия ендокринолог, доказващи диабетна полиневропатия или микроангиопатия.
3. Когато посетите ЛКК ще ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК в институцията.

4. Ще получите известие от НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ортопедични обувки и/или ортопедични стелки на посочена от вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на НЗОК.

5. След получаване на потвърждението от РЗОК/НЗОК заповядайте за избор и вземане на индивидуална мярка за изработване на ортопедични обувки.

6. Получаване на ортопедичните обувки.

За какво отпуска средства РЗОК/НЗОК?
Съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение № РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г., имате възможност да получите социални помощи, които напълно или частично да покрият стойността на:
– един чифт обувки за срок от 12 месеца за възрастни;
– един чифт обувки за срок от 6 месеца за деца и подрастващи до 18 години;
– един ремонт на вече получени обувки/чифт след 6 месеца;
ИЛИ
– един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 6 месеца за възрастни;
– един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 3 месеца за деца и подрастващи до 18 години.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 190 ЛВ. ПРИ ПЛОСКОСТЪПИЕ И ДЕФОРМАЦИИ/ХАЛУКС ВАЛГУС, ПРЪСТ-ЧУКЧЕ И ДР./, 223 ЛВ. ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, 238 ЛВ. ПРИ СКЪСЯВАНИЯ НАД 5СМ.

ОТПУСКАТ СЕ ВСЯКА ГОДИНА – ПО ЕДИН ЧИФТ ОБУВКИ НА ГОДИНА ЗА ЛИЦАТА НАД 18 ГОДИНИ ИЛИ ПО ДВА ЧИФТА ОБУВКИ НА ГОДИНА /ПРЕЗ 6 МЕСЕЦА/ ЗА ДЕЦАТА ПОД 18 ГОДИНИ.